ورود

ثبت نام
Easypaypal یک افزونه حرفه ای برای جوملاست که توسط آن می توانید درگاه پرداخت پی پال را برای سایت خود پیاده سازی کنید. پی پال یک درگاه واسط پرداخت خارجی می باشد که در ایران تحریم می باشد اما می توانید برای سایت های خارجی خود از آن استفاده نمایید.

There are many Paypal modules or bots available. Why choose HyBing's Easy Paypal?Easy Paypal is a Joomla plugin, using {easypaypal} syntax, with following unqiue features:

  1. You can set the Paypal parameters using default Joomla bot configuration screen, as well as, setting the parameters dynamically in the content.
  2. Easy Paypal also support multiple Paypal buttons on the same page with different parameters.
  3. You can set the parameters for email address, dollar amount, currency, itemname, itemnumber, quantity, handling, shipping, shipping2, showquantity, no_note, cn, button, return, cancel_return, on0, os0, on1, os1 or a combination of the above. 
  4. Easy Paypal supports all Paypal currencies and all major parameters. Easy Paypal also supports additional parameters to give your more flexibility.
  5. Easy Paypal supports regular payment, shopping cart, subscription and sea.
  6. Easy Paypal supports many subscription related parameters: (cmd_type=subscription), Trial 1 amount, period, and period unit, (a1, p1, t1), Trial 2 amount , period, and period unit (a2, p2, t2), Regular amount, period, and period unit (a3, pt3, t3), Recurring payments (src), Reattempt on failure (sra) and Recurring Times (srt).
easy-paypal-sh2
فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.

نوشتن دیدگاه

ارسال