ورود

ثبت نام
  • مرور اجمالی
  • جستجو
  • بالا

Who Visited My Profile for EasySocial 1.0.8
(0 رای)

This EasySocial application (Similar to Linkedin feature) shows a visits counter on dashboard to show how many users visited your profile for the last X days (X to be set by admin or by user). It also has a Canvas view with daily visits chart and visitors list.

نمایش ها 1,428 دانلودها 8
نسخه: 1.0.8 ايجاد شده
سيستم Joomla 3 به روز رسانی در 1395-12-24
وب سايت JED توسعه دهنده Nordmograph
مجوز GNU/GPL قیمت اصلی افزونه در سایت آن 14 € EUR

These data are private and will not show to anybody but profile owner.

Visists prior to application installation will not be counted.

App uses Google Visualisation API to render the visits chart.

فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.
Joomla 3
Who Visited My Profile for EasySocial 1.0.8