ورود

ثبت نام
 • مرور اجمالی
 • جستجو
 • بالا

JoomEvents 1.2.0
(0 رای)

JoomEvents is a powerful, features rich, easy to use Joomla events and calendars management extension with events registration capability

Events Management

 • Events management from backend
 • Power backend filter to find events easily and quickly
 • Ability to delete, edit, add, archive, unpublish, export, duplicate .. easily from backend
 • Support allday and meeting event type
 • You can set event date and event end date
 • You can set event thumbnail, poster and banner
 • Ability to add attachement file for download in event
 • Ability to feature event
 • You can approve or disapprove an event
 • You can change event state to confirmed or cancelled
 • Ability to change event weight (Hight, normal, low)
 • You can display ribbon in event
 • Set event to use menu entry
 • Assign event to calendar, activity, public, venue, resource, section and category
 • Quickly create calendar, activity, public, venue, resource, section and category inside event
 • Ability to set an advanced scheduling setup on each event (daily recurring, weekly recurring ...)
 • Set event description or use description of calendar
 • Voting / Rating support
 • Set event expiration date
 • Ability to reset event hits
 • Ability to set alternate contact informations
 • Save event as copy
 • Ability to archive or trash event
 • Set event metadata (description, keywords ...)
 • Ability to preview event from backend
 • Ability to submit event from frontend
 • Ability to set submission instructions of event
 • Ability to preassign event to calendar, activity, public, venue, resource, section and category on new submission from frontend
 • Ability to allow specific user group to approve an event (using ACL)
 • And more ...

Event Scheduling

 • Support daily, weekly, monthly and yearly recurring system
 • Ability to set date of end of the period
 • Ability to set Interval between each event to create
 • Ability to set repeat count of event
 • iCal rule support for defining complex recurrence pattern
 • Ability to see computed dates easily
 • Select custom days or weeks in monthly recurring
 • Select custom days in weekly recurring
 • Ability to include or exclude weekend in daily recurring
 • Backend view of non approved events for easy management

Event Registration

 • Allow/disallow event registration in every event
 • Set price of individual user to register in every event
 • Free ticket support in every event
 • You can set the maximum number of attendees can register in every event
 • Overbooking feature support
 • Set registration information
 • Ability to see registration information inside event
 • Ability to set booking start and end dates
 • Ability to allow specific user group to enroll an event (using ACL)
 • Ability to allow specific user group to enroll an event automatically (using ACL)
 • Ability to allow specific user group to see registrations in frontend (using ACL)
 • Allow multiple user registration

Event Planification

 • Set organization transport type (carpool, bus ..)
 • Set organization gathering place
 • Set if organization is inside or outside
 • Set organization money data (price, travel expenses, launch expenses, cachet, profit ....)
 • Set organization contacts (organizer, photographer, Producer, Steward, Speaker ...)
 • Ability to extend organization contacts
 • Technicians and musiciens schedule time  (going Time, arrival time, return time, install time, sound balance time ...)
 • Ability to set private informations
 • Ability to download / edit contract

Registrations Management

 • Registrations management from backend
 • Power backend filter to find registrations easily and quickly
 • Ability to delete, edit, add, archive, unpublish, export, duplicate .. registration easily from backend
 • Attach registration to an event and participant 
 • Ability to set custom comment for registration
 • Ability to choose registration commitment type
 • You can set number of accompanying persons
 • And more ...

Activities management

 • Activities management from backend
 • Power backend filter to find activities easily and quickly
 • Ability to delete, edit, add, archive, unpublish, duplicate .. activity easily from backend
 • Ability to assign activity to calendar and event
 • Choose custom color and text color for activity
 • Set activity as default
 • Choose activity image and bullet
 • Set activity description, metadata and publishing info

Calendars Management

 • Calendars management from backend
 • Power backend filter to find calendars easily and quickly
 • Ability to delete, edit, add, archive, unpublish, duplicate .. calendar easily from backend
 • Ability to assign calendar to activity and event
 • Customize calendar color and text color
 • Customize hits number to mark "is hot event" in calen
 • Choose calendar contact from Joomla users
 • Set thumbnail and bullet image
 • Choose marker icon for google map
 • Set description, description model, metadata and publishing info for calendar
 • Set contacts definition
 • Set calendar as default
 • Set calendar as active by default

Venues Management

 • Venues management from backend
 • Power backend filter to find venues easily and quickly
 • Ability to delete, edit, add, archive, unpublish, duplicate .. venue easily from backend
 • Set address or use pointer in map
 • Assign to calendar 
 • Set venue as default
 • Ability to save as copy

Categories, Publics, Resources, Sections Management

 • Management from backend
 • Power backend filter to find items easily and quickly
 • Ability to delete, edit, add, archive, unpublish, duplicate .. item easily from backend
 • Ability to assign item to calendar
 • Ability to assign category to section
 • Add note to public item
 • Set description, metadata and publishing info
 • Set item thumbnail and bullet image
 • Set color and text color
 • Set item as default
 • And more ...

External Calendars Management

 • Management from backend
 • Power backend filter to find external calendars easily and quickly
 • Ability to delete, edit, add, archive, unpublish, duplicate .. external calendar easily from backend
 • Support Google Calendar and iCalendar (ICS)
 • Ability to set custom color, text color
 • Ability to set custom css classes

Import / Export Features

 • Support URL, iCal URL and file import type
 • Ability to import into an existing category or separate categories or a new category
 • Ability to import into a specific calendar, activity, public, resource
 • Ability to import into an existing venue or separate venues or a new venue
 • Ability to select native language to display holiday titles in the language native to that country.
 • Ability to import from sample data (American history events, American History Birthdays)
 • Ability to export events from a specific date range
 • Ability to export events from specific calendar, activity, category ....
 • Ability to export calendars, categories and venues

Display Features

 • Bootstrap support
 • Ability to customize event data (buttons, header, map, contacts ...)
 • Ability to customize events list
 • Ability to change default event template
 • Ability to change default form template
 • Ability to change default events template
 • and more ... 

More Features

 • Custom ribbons management
 • Payment registration support (Paypal, Py By Check)
 • Integration with JComments
 • Integration with AcyMailing
 • Integration with Community Builder
 • Advanced SEO features support like Open Graph, Twitter cards, Rich Snippets
 • Joomla Smart Search integration
 • Joomla standard search integration
 • Joomla Custom Fields support (coming soon in v2)
 • Shortcode support
 • and more ...
فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.
1400 © کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به جوملاشیر می باشد.
مجموع افزونه ها و قالب های موجود در سایت 5,191 فایل در 349 گروه بندی می باشد. این فایل ها تاکنون 86,939 بار دانلود شده اند.

ما 534 مهمان و 8 عضو آنلاین داریم

کاربران
38227