ورود

ثبت نام
 • مرور اجمالی
 • جستجو
 • بالا

Easy QuickIcons Pro 3.2.4
(0 رای)

Easy Quickicons is a Joomla! extension that lets you add custom shortcuts for various components in your Joomla! control panel. It has an easy installer that incorporates both a component and a module. The Easy QuickIcons backend manager component will help you organize your quickicons shortcuts. The extension is also integrated to Joomla upgrade system.

نمایش ها 1,730 دانلودها 7
نسخه: 3.2.4 ايجاد شده
سيستم Joomla 2.5 & 3 به روز رسانی در
وب سايت JED توسعه دهنده AwyneSoft
مجوز GNU/GPL قیمت اصلی افزونه در سایت آن EUR

Features:

 • New component icon logo
 • option to choose a target frame type
 • option to a quickicon description
 • ACL support - component level
 • add up to 10 quickicons
 • add Custom quickicon names
 • EASY installation and integrated to Joomla upgrade system
 • EASY backend administration quickicons manager
 • Able to control the ordering of the display of quickicons
 • Includes the Joomla administrator Bluestork template icons
 • One click upgrade process to PRO version.
فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.
Joomla 2.5
Easy QuickIcons Pro 2.5.0
Joomla 3
Easy QuickIcons Pro 3.2.4