ورود

ثبت نام
  • مرور اجمالی
  • جستجو
  • بالا

JoomPush J2Store Plugin 1.0.0
(0 رای)

JoomPush j2store plugin sends Web Push Notifications to the Admin whenever a New Order is Placed and when an Order gets confirmed.

نمایش ها 651 دانلودها 5
نسخه: 1.0.0 ايجاد شده
سيستم Joomla 3 به روز رسانی در 1397-02-01
وب سايت JED توسعه دهنده Weppsol Technologies
مجوز GNU/GPL قیمت اصلی افزونه در سایت آن 14.99 $ EUR

j2store Admins will receive Web Push Notifications on their Desktop and Smartphone browsers by subscribing to Notifications after logging into their backend on that particular browser. 

Admins will receive updates about:

  • New Order Placement
  • Order Confirmation
فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.
Joomla 3
JoomPush J2Store Plugin 1.0.0