ورود

ثبت نام
  • مرور اجمالی
  • جستجو
  • بالا

ZOOorder 3.1.1
(0 رای)

ZOO items sorting from the front-end!

ZOOorder allows you to sort your Joomla ZOO items based on any element of your item's type.

نمایش ها 1,395 دانلودها 3
نسخه: 3.1.1 ايجاد شده
سيستم Joomla 2.5 & 3 به روز رسانی در 1396-03-20
وب سايت JED توسعه دهنده ZOOlanders
مجوز GNU/GPL قیمت اصلی افزونه در سایت آن 39 € EUR

Add this ZOOlanders extension to your ZOO app and allow your users to choose if they want to order by name, release date, price, category or ANY element within your app type. You can use core elements or any custom element that can be added to a layout. All the configuration is easily done within the ZOO extension layouts area making it a simple addition to your existing ZOO app.

Need to create a custom order for display to your users but don't want them to change it? With ZOOorder you can easily create set orders for your apps and add them to a menu option in Joomla.

  • Order by Core Elements
  • Order by Custom Elements
  • Date ordering
  • Alphabetical Ordering
  • Numeric Ordering
  • Configuration through ZOO layouts
  • No hacks involved
فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.
Joomla 2.5 & 3
ZOOorder 3.1.1