ورود

ثبت نام
  • مرور اجمالی
  • جستجو
  • بالا

vProduct Feed 2.2.1
(0 رای)

Google XML Merchant Feed Generator

iMarketing Solutions developed this product after Google made changes to the specification their Merchant XML Product Feed.  It was going to take weeks to update our Google XML data feeds to the new specification.  With the development of vProduct Feed, we are able to generate our Google XML Product Feed in a matter of hours versus weeks.

Automatically generate your Google Merchant XML data feed.

نمایش ها 1,149 دانلودها 5
نسخه: 2.2.1 ايجاد شده
سيستم Joomla 2.5 & 3 به روز رسانی در
وب سايت JED توسعه دهنده iMarketing Solutions
مجوز GNU/GPL قیمت اصلی افزونه در سایت آن EUR

vProduct Feed Features:

  • Automatic Catergory Match
  • Automatically Link Categories to Google Categories
  • Automatically Assign Variants
  • Assign Multiple Products at Once
  • Generates XML Datafeed File
فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.
Joomla 2.5 & 3
vProduct Feed 2.2.1