• مرور اجمالی مرور اجمالی
 • جستجو جستجو
 • بالا بالا

مجموعه: رسانه های شبکه های اجتماعی

 
info لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل ها:
 • zip.png Vina Picasa Image Gallery 1.0 جدید

  سيستم  Joomla 3

  Vina Picasa Image Gallery is a cross-browser and responsive module for Joomla 3.x used to display all your Google+ and Picasa Photos on your website in dynamic grid layouts. Any Photos or Albums you add to your Google Account will automatically show up on your Vina Picasa Image Gallery module. In short, Vina Picasa Image Gallery will link your Google account with your website. Create a complete Photo section on your website with just Google and Vina Picasa Image Gallery!

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-03-05 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 15.99 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Vina Vertical Scroller for Youtube is a good module for Joomla 3.x that allows you display video from Youtube in Vertical Scroller which scrolls the list infinitely. All you need is entry Youtube Video's ID and module will auto load all video information: Title, Image, Author Name, Duration and Number Views then display all videos in vertical scroller. When you click on Video's Image or Video's Title, it will open new fancy Box and play video on that. This is nice module for website owners that use Youtube or want to have a video scroller in the left/right columns. You also can change background color, text color or use background image for module to match the style of your website. Bring your favorite videos from YouTube to your Joomla CMS website and display them nicely inside a responsive carousel.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-02-17 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 15.99 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Vina Youtube Video Gallery is a good module for Joomla 3.x that allows you to create nice Youtube video gallery easily. It will shows tabs on the left/right side that can be clicked on - this changes the video that displays. This is nice module for website owners that use Youtube or want to have a video gallery. Bring your favorite videos from YouTube to your Joomla CMS website and display them nicely inside a responsive gallery.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-02-17 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 20.99 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Vina YouTube Portfolio is a great module for Joomla that display any youtube channel feeds on your website. It will display your channel uploads, playlist videos and playlists of a channel that you may choose. This is nice module for website owners that use Youtube or want to have a video gallery. Bring your favorite videos from YouTube to your Joomla CMS website and display them nicely inside a responsive gallery. You will see a 15-20% increase in your monthly Subscribers and Video Views after using Vina YouTube Portfolio on your website. Dont send your users to YouTube, bring YouTube to them!

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-02-17 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 19 $ دانلود 1
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 2.5 & 3

  Vina Youtube Playlist Player is a great module for Joomla that allows you to create responsive Youtube Playlist Player on your website. Vina Youtube Playlist Player will auto load video from an Youtube account or Playlist ID then display all videos on the right side that can be clicked on - this changes the video that displays. It supports autoplay, fullscreen, user, playlist, remove Youtube player chrome, and sets a custom accent color. This is nice module for website owners that use Youtube or want to have a video playlist player. Bring your favorite videos from YouTube to your Joomla CMS website and display them nicely inside a responsive player. Check it out!

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-02-17 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 20.99 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Vina YouTube Channel is a great module for Joomla 3.4.x that displays your actual complete youtube channel on your website just like its shown on youtube. It will display your channel uploads, playlists and a featured playlist that you may choose. Users can browse through your playlists and uploads and watch videos they like. This is nice module for website owners that use Youtube or want to have a video gallery. Bring your favorite videos from YouTube to your Joomla CMS website and display them nicely inside a responsive gallery. You will see a 15-20% increase in your monthly Subscribers and Video Views after using Vina YouTube Channel on your website

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-02-17 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 20.99 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Vina Youtube Video Carousel is a good module for Joomla 3.x that allows you to create nice Youtube Video Carousel easily. All you need is entry Youtube Video's ID and module will auto load all video information: Title, Image, Author Name, Duration and Number Views then display all videos in responsive carousel. When you click on Video's Image or Video's Title, it will open new fancy Box and play video on that. This is nice module for website owners that use Youtube or want to have a video carousel. Bring your favorite videos from YouTube to your Joomla CMS website and display them nicely inside a responsive carousel.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-02-17 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 15.99 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Unlike from Youtube, Vimeo does not allow you to create custom playlists to display your videos. Thinking about it we created a Joomla Module that when passing a list of urls videos from Vimeo, you create a carousel with information coming from Vimeo, and videos can be seen through the prominently on the page. Its also shows your video playlist in a neat carousel below the Vimeo player. Vina Vimeo Carousel Gallery is nice module for website owners that use Vimeo or want to have a video gallery. Bring your favorite videos from Vimeo to your Joomla 3.x website and display them nicely inside a Responsive Gallery.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-02-15 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 15.99 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 2.5 & 3

  Upload a video in YouTube, and it will automatically create a new article in Joomla!

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده PHP Web Design external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-12-12 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 29 £ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • zip.png Youtube VideoList Gallery 2.2

  سيستم  Joomla 2.5 & 3

  Youtube Video Gallery extension is an easy to use Video module that can be used to show multiple youtube videos . The extension has lot may features which make it unique from other Youtube Joomla Extensions available.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده Infyways Solutions external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-12-07 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 35 $ دانلود 2
  (0 رای)
  نظر: 0
 • zip.png JTAG Video 2.0.0

  سيستم  Joomla 1.5 & 2.5 & 3

  JTAG Video افزونه ای برای نمایش ویدئو ها به صورت گالری و دسته جمعی می باشد. این افزونه با امکانات جالبی که دارد یکی از بهترین افزونه های مدیریت ویدئو و رسانه برای جوملاست. از امکاناتی که این افزونه در اختیار کاربران گذاشته می توان به امکان تغییر رنگ بکگراند ویدئو، نمایش ویدئو از یوتوب و viemo و نمایش ویدئو ها به صورت اسکرولی همانند تصویر بالا و از همه مهمتر داشتن ماژولی برای نمایش ویدئوهای ویژه اشاره کرد.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomlaTag external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-10-27 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 20 $ دانلود 1
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Vina Responsive YouTube Player is a responsive video player to play YouTube playlists for Joomla 3. You can enter a YouTube Playlist ID, Channel ID, Youtube Username or an array of video ids as playlist source. The player is fully responsive and will resize intelligently, it also runs smoothly on mobile devices. The player has a custom designed interface, instead of YouTube's default interface. You can customise its appearance, and lots of other options and settings.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-10-22 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 15.99 $ دانلود 1
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Vina Insta Photo Gallery is an amazing Joomla 3 Module which allows you to display photos from an Instagram account or by tag on your Joomla website. It's responsive, flexible, user-friendly Instagram module with most needed features.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-11-22 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 25.99 $ دانلود 10
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Vina Youtube Carousel Gallery is flexible module to load videos from Youtube and display in responsive carousel gallery. The gallery have 2 parts: Main Video Area - to play video, and Thumbnail Video Carousel - to display thumbnail image of video and when you click on thumbnail image, the video will play in Main Video Area. You can use module to load video from Youtube by: Keywords (search video on Youtube), Playlist, Username or Channel with maximum 50 videos.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-10-19 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 1.99 KB دانلود 1
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  We are pleased to announce that we have released new module for Joomla 3.x: Vina Vimeo Video Carousel. Vina Vimeo Video Carousel is a good module for Joomla 3.x that allows you display video from Vimeo in responsive carousel and play video in lightbox. All you need is entry Vimeo Video's ID and module will auto load all video information: Title, Image, Author Name, Duration and Number Views then display all videos in responsive carousel. When you click on Image or Title of Video, it will open Lightbox and play video on that. This is nice module for website owners that use Vimeo or want to have a video carousel. Bring your favorite videos from Vimeo to your Joomla CMS website and display them nicely inside a responsive carousel.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده VinaGecko external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-01-26 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 15.99 $ دانلود 2
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  All you need is the URL and you can embed almost anything into a Joomla site!

  Social media is really important for web sites. Soon or later, everyone needs to embed a Tweet, a Facebook post, YouTube or Vimeo video.

  The old, painful process was to copy-and-paste the embed code - - a solution that often didn’t always work.

  OSEmbed makes embedding super-easy.

  All you need is the URL and you can embed almost anything into a Joomla site!

  Even if you are not an experienced developer, with OSEmbed, you can easily embed content to your Joomla site from over 60 sources including these:

  Facebook, YouTube, Vimeo, DailyMotion, Instagram, SoundCloud, Twitter, Slideshare, Flickr, Hulu, Kickstarter, Vine, Getty Images and many more!

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomShaper external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-01-24 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 29 $ دانلود 8
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Have you had problems embedding Vimeo videos into a Joomla site? OSVimeo the fastest and easiest way to use Vimeo with Joomla.

  OSYouTube allows you to embed Vimeo videos simply by copying-and-pasting a video URL from Vimeo

  All you have to do is paste the URL of a video into your articles. The plugin takes care of the rest! What could be more simple?

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomlaShack external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-01-24 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 18 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  Have you had problems embedding YouTube videos into a Joomla site? OSYoube the fastest and easiest way to use YouTube with Joomla.

  OSYouTube allows you to embed YouTube videos simply by copying-and-pasting a video URL from YouTube.

  No more messing around with embed codes. No more problems with WYSIWYG editors destroying your video code. All you need is the URL.

  All you have to do is copy and paste the URL of a video from YouTube into your articles. The plugin takes care of the rest! What could be simpler?

  Not only is OSYouTube easy to use, but it comes with powerful, advanced features.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomlaShack external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-02-30 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 20 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  OSWistia the fastest and easiest way to use Wistia with Joomla.

  Have you had problems embedding Wistia videos into a Joomla site? You should be using OSWistia.

  OSWistia allows you to embed Wistia videos simply by copying-and-pasting a video ID from Wistia. The ID is normally about 10 characters long and looks like this: d2h3lefv9p

  Not only is OSWistia easy to use, but it comes with powerful, advanced features.

  Plus, OSWistia comes with a fully responsive display for all your videos.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomlaShack external   وب سايت JED external  تاريخ 1396-02-14 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 22 $ دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 2.5 & 3

  This joomla extension lists the thumbnails and titles (optional) of latest youtube videos and shows the videos on a Responsive Lightbox/Video Player. Supported Video Sources are:

  1. Youtube Channel/User's Upload
  2. Youtube Playlists

  It comes as both component and module. So you can display it on a module positions or assign it to a menu item as a full page component (pagination possible for menu).

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده Md. Afzal Hossain external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-06-09 دانلود 10
  (0 رای)
  نظر: 0