• مرور اجمالی مرور اجمالی
 • جستجو جستجو
 • بالا بالا

مجموعه: افزونه های Community Builder

 
info لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل ها:
 • سيستم  Joomla 3

  The Community Builder Radius Search plugin allows you to add a field into the lists search form to be able to add both center point and radius distance criteria to the Community Builder search native function.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده myJoom external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-12-23 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 20 € دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 3

  This plugin create a gateway between Geocode Factory and Community Builder profiles.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده myJoom external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-12-23 قیمت اصلی افزونه در سایت آن 15 € دانلود 1
  (0 رای)
  نظر: 1
 • سيستم  Joomla 1.5 & 2.5

  A quick and easy way for users to access their Virtuemart orders and download history via their Community Builder profile.

  Our complete package of CB Plugs for Virtuemart.  Includes: My Buys, My Orders and My Downloads, CB Plugs.

  For use with CB1.1+ and Virtuemart 1.11+

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomlaXTC external   وب سايت JED external  دانلود 4
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 1.5 & 2.5

  Mosets Tree CB suite answers all the requests for CB tabs for Mosets Tree, display a users Listings, Reviews, and Favorites in CB Tabs!

  Our Mosets Tree CB suite answers all the requests for CB tabs for Mosets Tree.  Now you can display a users Listings, Reviews, and Favorites in CB Tabs with this 3-pack of plugins This package is the first release with our new EZ CBPLUG Layout system, allowing admin's to edit the Tab layout with simple html markups. Customise the content and layout of each tab display with ease using your own HTML !
  مجوز  GNU/GPL external       دانلود 2
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 1.5

  The My Reservations app for Community Builder allows users to display their JomRes reservations in their Community profile page!

  One of the vital missing elements of JOMRES is a user profile area - leaving only the core Joomla Profile or Community Builder profiler with no Jomres info.  Now with our My Reservations plug you can display a users (ORDERS) reservations in their CB profile page!
  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomlaXTC external   وب سايت JED external  دانلود 1
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 1.5 & 2.5 & 3

  Have you ever wished you could load standard Joomla modules into your Community Builder Plugins? That is just what this plugin does!

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomlaXTC external   وب سايت JED external  دانلود 0
  (0 رای)
  نظر: 0
 • سيستم  Joomla 2.5 & 3

  Profile Pro introduces a powerful and easy way to customize and manage Community Builder extension. It also adds many useful features to CB, such as profile types and multi-step registration.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomDuck external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-06-03 دانلود 3
  (0 رای)
  نظر: 1
 • سيستم  Joomla 1.5 & 2.5 & 3

  Community Builder Avatar Wall افزونه ای برای نمایش آواتار یا همان عکس پروفایل و لیست کاربران در افزونه ساخت شبکه های اجتماعی Community Builder و محصولی از شرکت joomlaxtc  می باشد.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده JoomlaXTC external   وب سايت JED external  تاريخ 1395-06-27 دانلود 4
  (0 رای)
  نظر: 0
 • zip.png People Suggest 1.4.2

  سيستم  Joomla 2.5 & 3

  Intelligent and Intuitive Networking suggestions for JomSocial, Community Builder and EasySocial.

  مجوز  GNU/GPL external   نويسنده Techjoomla external   وب سايت JED external  تاريخ 1394-08-15 دانلود 14
  (0 رای)
  نظر: 0